toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har som hovedoppgave å bistå hjemmeboende brukere med behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp og praktisk bistand.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Dønna har som hovedoppgave å bistå brukere som bor hjemme. Arbeidsoppgavene er somatisk sykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand til psykisk utviklingshemmede, psykiatritjenesten, TT-kort, støttekontakt og avlastning.

I tillegg har avdelingen ansvar for bestilling av hjelpemidler og trygghetsalarmer, montering og utkjøring av disse. Hjemmetjenesten får i mange tilfeller ansvar for å følge pasienter til sykehus, lege, tannlege og lignende når brukere av ulike årsaker har behov for følge.

Hovedbasen er på Glein, men det er også personell som bistår brukere på Vandve og Løkta. Psykiatrisk sykepleier er underlagt lege og har kontor hos helsetjenesten på kommunehuset.

Hjemmetjenesten skal:

  • Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne

  • Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer.

  • Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

  • Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud.

  • Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasienter og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov.

  • Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

 

Serviceerklæring/mål for tjenesten

 

Kontaktinformasjon

Adresse: Hjemmetjenesten, 8820 Dønna

E-post: aino.eide@donna.kommune.no  

 

Telefoner:

Avdelingsleder Aino Eide: 75 05 21 44

Vakttelefon: 75 05 55 24

Mobil hjemmetjenesten: 995 42 147

Mobil hjemmesykepleien: 995 43 538

Psykiatrisk sykepleier: 75 05 22 62

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS