Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. mars kl. 17:49

Ny innsynsløsning er på plass - sjekk postlister og møtekalender

Les mer clear

Trafikksikker kommune

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og
skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse
og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter
har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.
Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, færre skader, og fornøyde
innbyggere.

Dønna kommune har valgt å ivareta dette ansvaret gjennom konseptet Trafikksikker
Kommune, levert av Trygg Trafikk i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Konseptet
består av kriterier som alle sektorer i kommunen må oppfylle. Dette arbeidet skal forankres i
hver sektors ledelse og være kjent for de ansatte. Konseptet skal bidra til å systematisere
trafikksikkerhetsarbeidet. Å bli godkjent som Trafikksikker Kommune er ingen garanti for
fravær av ulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målrettet og helhetlig
arbeid med trafikksikkerhet.

Relaterte artikler

Publisert