Rode:

Vei/sted/beskrivelse:

Ansvarlig

A

Glein

Åker/Stavseng

Nord-Dønna

 • Moberg boligfelt.
 • Klipa med arm til Glein kai.
 • Sykehjemmet - parkering, inngangsparti, vareinntak
 • Åkerøya
 • Åker boligfelt.
 • Kommunal vei til og med Stavseng kai.
 • Åkermyrveien.
 • Vei til ”gammelkopen”.
 • Vei til fiskerihavn Åkerøya med parkeringsplass
 • Skartun – Brandsnes
 • Vei til Dønnes kirke + parkeringsplass
 • Bryggevika boligfelt
 • Sørøy med arm til Nordøy (snuplass)

 

Olsen Maskin og Transport

B

Solfjellsjøen

 • Vikaveien m/snuplass
 • Krunhagen boligfelt inkl parkering/vei Krunhaugen 15
 • Boligfelt lærerboliger
 • Bollhaugen boligfelt
 • Kulvika boligfelt
 • Mevik boligfelt
 • Vei til Dønna gjenbruksstasjon
 • Solfjell-Skjøråsen
 • Junsdalen
 • Dønnahallen, vei og parkering
 • Parkeringsplass kommunehuset
 • Midtbygda skole med parkeringsplasser samt bussholdeplass
 • Nye Dønna barnehage
 • Åssletta bofelleskap + gangvei
 • Gangsti til kai Solfjellsjøen
 • Nordvik kirke, vei + parkeringsplass

 

Dønna kommune

C

Skei

Høla

Brevika

Skaga

 • Skeisveien
 • Høla
 • Sandstrak, forbi kufelle v/ Reidulf Sandstrak
 • Skaga
 • Strauma
 • Kommunalt veikryss (Skaga) – Skagasjøen
 • Kommunalt veikryss (Skaga) – snuplass for gartneri
 • Kommunalt veikryss (Skaga) – renovasjonsbu v/A. Langøy

 

Olsen Maskin og Transport

D

Bjørn

Gjesfjord

 • Bjørn boligfelt inkl parkeringsplass Kvitberget bofellesskap
 • Breilandveien.
 • Bjørn skole med arm til kjeller samt møteplasser og snuplasser
 • Parkeringsplass ved fergekai.
 • Vei til ambulansestasjon, samt parkeringsplass ambulansestasjon og ambulansekai.
 • Fra kryss FV - Gjesfjord – Gulstad

 

Dønna kommune

E

Løkta

 • Kommunale veier
 • Løkta skole/barnehage – parkering og inngangsparti.

Forsland Maskin og Transport

F

Vandve

 • Kommunale veier

Harry Bernhardsen