For vintervedlikehold av det kommunale veinettet gjelder Håndbok 111 - "Vedlikeholdsstandard for riksveier" så langt den passer. Generelt gjelder følgende forutsetninger:

  • Veiene skal være brøytet i tidsrommet 0700 - 2300.
  • Utløsende snømengde: 5 cm tørr/3 cm kram snø.
  • Maks. snømengde: 15 cm. Under intense snøvær er det aktuelt å rykke ut før utløsende snømengde nås.
  • Ved snøfokk skal tiltak settes i verk når snøskavler strekker seg mer enn halvveis over et kjørefelt.
  • Veikryss og plasser ryddes umiddelbart etter at veiene er gjennombrøytet.

 

Hovedmålsettingen for vintervedlikeholdet er at veiene til enhver tid skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Under særlig vanskelige værforhold kan imidlertid målsettingen fravikes. Standarden reduseres likeledes om natta.

  • Presisering vedrørende strøing:
  • Veiene strøs normalt ikke på vanlig vinterføre eller når det snør
  • Når vinterskodde kjøretøy får problemer med å komme frem på grunn av is/ising skal det strøs med sand
  • Sand strøs punktvis i vanskelige stigninger, kurver, mot veikryss og på utsatte fotgjengerareal
  • Spesielle områder hvor det skal strøs ekstra godt

* Dønnahallen, parkeringsareal og til inngang fysioterapi/bibliotek

* Dønna barnehage, parkeringsareal

* Kommunehus, parkeringsareal og inngang legekontor/helsesøster

* Åssletta

* Dønna omsorgssenter, parkeringsareal og inngangspartier