Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dønna omsorgssenter fikk Opplæringsprisen for 2021

Tverrfaglig opplæringskontor Ytre Helgeland (TOH) har ansvaret for oppfølging og tildeling av lærlingeplasser på Ytre Helgeland.  TOH er eid av bedrifter, kommuner og opplæringsinstitusjoner på Ytre Helgeland.  TOH deler hvert år ut sin opplæringspris til en lærebedrift  som i særlig grad har stilt opp for sine lærlinger og lagt til rette for personlig utvikling for lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater.

TOHs Opplæringspris for 2021 ble tildelt Dønna omsorgssenter, som er en flott lærebedrift, og har vært det i mange år.  De har stilt opp for sine lærlinger og gjort sitt beste for å tilby læreplass til ungdommer og voksne i Dønna kommune som ønsker en læreplass.  De har også tilrettelagt for at lærlinger med ulike utfordringer har hatt et tilbud som har passet deres arbeidsevne.  TOH legger særlig vekt i sin begrunnelse for tildelingen at de ansatte, og spesielt avdelingsleder, har gjort en strålende jobb med oppfølging og veiledning i læretiden.  

Ordfører i Dønna kommune, Nils Jenssen, gratulerer Dønna omsorgssenter så mye med prisen, og ber de andre enhetene i Dønna kommune om å følge Dønna omsorgssenters gode eksempel for tilrettelegging av lærlingeplasser.

Informasjon om arrangement på serveringssteder og lånte/leide lokaler

Det kommer en del spørsmål om hva slags sammenkomster som er tillatt på serveringssteder og leide/lånte lokaler som f.eks ungdomshus/forsamlingslokaler. Disse bestemmelsene er en del av Covid-19 forskriften, og overtredelser kan medføre straff (i motsetning til sammenkomster i private hjem som for tiden bare reguleres av råd og anbefalinger).
 
For arrangement innendørs gjelder en begrensning på at ikke mer enn 10 personer skal være til stede samtidig. For enkelte arrangement (ikke det som regnes som private sammenkomster) kan det tillates inntil 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Dette kan f.eks gjelde kino eller teater.
 
For barn og unge gjelder egne bestemmelser.

Søk om barnehageplass

Søknadsfristen for å søke om barnehageplass fra 1.august er 10.april 2021.

Det kan søkes om plass i følgende barnehager:

  • Dønna barnehage
  • Løkta oppvekstsenter
  • Drømmehagen (privat barnehage)

Kalender

For tiden ingen hendelser i kalenderen