Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
illustrasjon

Akvakultursøknad Sundsøy (Løkta)

KUNNGJØRING
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig

innsyn:
Søknad akvakultur i Dønna kommune i Nordland
Søker: Tomma Laks AS
Søknaden gjelder: Arealendring
Søkt størrelse: Ingen endring
Lokalitet: Sundsøy

Koordinater:
Midtpunkt anlegg N 66º10,583` Ø 12º46,240`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º10,520` Ø 12º45,910`

Kontaktadresse: post@donna.kommune.no

Høringsfrist: 27.07.2022

legevakt-kvadrat

Økt tilskudd til legevakt

I revidert statsbudsjett for 2022 ble det satt av penger til styrking av legevaktsamarbeid i distrikter med særlige utfordringer.  Dønna kommune vil motta 1,5 mill. kroner i løpet av 2022 som blant annet skal brukes til å forbedre legevaktbilen med egen EKG og hjertestarter.  Dette vil styrke beredskapen, da man slipper å bruke tid på å flytte utstyret fra legekontoret til vaktbilen.  Dette vil gjøre at man vil kunne rykke ut raskere når tiden er knapp.

pride

Du er ikke alene!

Nattens terrorhandling i Oslo berører oss alle. For noen oppleves dette sterkere, og mer personlig, enn for andre. Trenger du noen å snakke ned, dele tanker og følelser med, så er telefonnummeret 971 40 493 åpent.

Vær den du er - elsk hvem du vil!

En fornøyd ordfører i Dønna (Nils Jenssen), og fylkesråd for transport og infrastruktur (Monika Sande).

Endelig blir Vandve-ferja en ferje, og nå blir den gratis

Ferja mellom Solfjellsjøen og Vandve har så langt vært definert som en hurtigbåt.  Dette har gjort at takstene på ferja har vært hurtigbåttakster, som har vært vesentlig høyere enn en ferjetakstene.  I møte den 15. juni vedtok Fylkestinget at ferja mellom Solfjellsjøen og Vandve skal klassifiseres som ferjerute, og at sambandet skal ta i bruk Autopass-ordningen.  I praksis innebærer dette at reisende med ferja nå kan nyte godt av den nye ordningen med gratis ferjer på samband med mindre enn 100 000 passasjerer i året fra og med 1. juli.

Fra fylkestingets behandling av ny regional transportplan (RTP).

Ny fastlandsforbindelse skal utredes av Nordland fylkeskommune

Den 15. juni vedtok Fylkestinget i Nordland ny regional transportplan for Nordland for 2022 – 2033. I handlingsprogrammet til planen er det nå inne et tiltak om videre utredning av mulig fastlandsforbindelse for Dønna og Herøy, med formål om å klargjøre prosjektet slik at det kan prioriteres ved neste rullering av regional transportplan, som sannsynligvis vil skje i 2025/26.