Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. juni kl. 19:57

Du er ikke alene!

Nattens terrorhandling i Oslo berører oss alle. For noen oppleves dette sterkere, og mer personlig, enn for andre. Trenger du noen å snakke ned, dele tanker og følelser med, så er telefonnummeret 971 40 493 åpent.

Vær den du er - elsk hvem du vil!

Les mer clear
Ferge

Nytt fergeanbud og fergeruter fra 2023 - ny høringsfrist

Nordland fylkeskommune har lagt ruteplanene, for nytt fergeanbud fra 2023, ut til høring.

Formannskapet vil behandlet av formannskapet torsdag 15.02. Fristen for innspill, i forhold til formannskapets behandling, er satt til 14. februar, kl. 09.00. Fylkeskommunen har satt frist for kommentarer og innspill til 17. februar.

Covid-19

Rapportere positiv hjemmetest

Ha lav terskel for testing ved symptomer eller nærkontakt med smittet. Ved positiv test skal det meldes inn elektronisk via snarvei på hjemmesiden. Har du tre doser vaksine, eller to doser og er tidligere smittet, trenger du ikke å verifisere testen med PCR-test.

Covid-19

Smittebølgen fortsetter - daglig testing blir alternativ til karantene

Bølgen med smitte ruller videre innover Dønnasamfunnet. Det er nå registrert smitte på alle kommunens tre bebodde øyer, og det er en rekke smitteveier. I løpet av dagen er det registrert 13 nye positive hurtigtester. Totalt er det registrert 43 nye smittetilfeller de seneste 14 dagene. 

Regjeringen gjør endringer i karantenebestemmelsene ved midnatt. Daglig testing blir alternativ til karantene. Vi har laget en informasjonsfilm om situasjonen og nye regler

Covid-19

Nytt testregime

Helsedepartementet endrer dagens testregime, noe som betyr mindre bruk av PCR-tester og økt bruk av selvtester.  Den enkelte kommune får dermed et større ansvar for testingen.

I praksis betyr dette økt bruk av selvtesting.  Ved positiv hurtigtest meldes dette til legekontor/koronatelefon.  Den som har testet positivt vil bli kalt inn til en ny hurtigtest, som erstatter PCR-testen.  Hurtigtesten, som tas på legekontoret, er en annen enn den den du selv tar hjemme.

økplan22-25

Vedtatt årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Den 14.12.21 vedtok kommunestyret i Dønna årsbudsjettet for 2022 og økonomiplan 2022 - 2025.  Budsjettdokumentet er nå revidert i henhold til kommunestyrets vedtak og publisert på Dønna kommunes nettsider.  Du finner dokumentet her:
Økonomi og styringsdokumenter

Dette er en nettside der kommunens styringsdokumenter er samlet på ett sted.  Her finner du følgende:

  • Årshjul for økonomiarbeidt i kommunen
  • Kommunedirektørens strategidokument
  • Enhetenes virksomhetsplaner
  • Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan
  • Tertialrapporter
  • Årsmeldinger

Du kan også laste ned budsjett- og økonomiplandokumentet direkte her.

Covid-19

Status for vaksinering i Dønna - uke 1 2022

Dønna kommune er godt i gang med vaksinasjon med oppfriskningsdose (dose 3).  Så langt har 532 personer i Dønna fått sin tredje vaksinedose.  Dette er 39 % av befolkningen i kommunen.  Status for vaksinering så langt er som følger:

Dose 1: 1 109 personer - 81 % av befolkningen
Dose 2: 1 027 personer - 75 % av befolkningen
Dose 3: 532 personer - 39 % av befolkningen

Dønna kommune har rikelig med vaksiner, og har planlagt å sette 140 doser i løpet av første uka i 2022.  Den største begrensningen i vaksineprogrammet er ventetiden på 4,5 måneder mellom dose 2 og 3.