Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Havbruksfond[1]

Økte inntekter fra koronamidler og Havbruksfondet til Dønna

Torsdag den 24. november, har det kommet signaler om økte overføringer til kommunene, til dekning av kostnadene med håndtering av pandemien i 2022, og vi har fått de første antydningene til hva kystkommunene vil få utbetalt fra Havbruksfondet.

Donnalogo-nyheter

Forslag om gratis SFO i Dønna fra 2023

I formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan 2023 - 2026 er det foreslått å gjøre SFO i Dønna gratis.  Dette er et av forslagene som kom inn i kommunestyrets budsjettkonferanse i september.  Dette ble innarbeidet i kommunedirektørens budsjettforslag, og er nå en del av formannskapets innstilling til kommunestyret, som skal gjøre sitt endelige vedtak den 13. desember.

Budsjett 2023

Offentliggjøring av innstilling til kommunestyret om økonomiplan og årsbudsjett 2023 - 2026

Kommuneloven stiller krav om at kommunen skal offentliggjøre innstillingen til kommunestyret til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, minst 14 dager for kommunestyret behandler saken.

I møte den 22.11.22 vedtok formannskapet sin innstilling til kommunestyret.  I møtet ble også kommunedirektørens forslag til økonomiplan og årsbudsjett behandlet.  Disse versjonen offentliggjøres derfor i henhold til Kommuneloven.

Donnalogo-nyheter

Formannskapsmøte, tirsdag 22. november, kl. 08.30

I morgen, tirsdag den 22. november, klokken 08.30 blir det formannskapsmøte i Dønna med følgende saksliste:

Saksliste:

 • PS 80/22 Mindre endring av Nausttofta hytteomr. Planid - 2013001
 • PS 81/22 26/11 og 26/12 - Saksfremlegg - Søknad om dispensasjon for bygging av ny kai med naust og tilhørende flytebrygge
 • PS 82/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026
 • PS 83/22 Digitale Helgeland. Videreføring som kommunalt oppgavefellesskap
 • PS 84/22 Egenbetaling for omsorgstjenester 2023
 • PS 85/22

Referatsaker:

 • RS 95/22 36/2 - Søknad fradeling boligtomt - Delegert vedtak.
 • RS 96/22 Fergeruter
 • RS 97/22 22/5683-36 Endringer i valgforskriften mv.
 • RS 98/22 Pressemelding fra Helgeland Kraft AS 31.10.22 - Svekket resultat pr. 3 kvartal for Helgeland Kraft AS
 • RS 99/22 Renteregulering
 • RS 100/22 Renteendring for lån 8317.50.41667, 8317.54.74547 og 8317.55.61830
 • RS 101/22 Kopi av innkalling og saksliste til møte i representantskapet i SHMIL 18. vovember
 • RS 102/22 Akvakulturtillatelse til endring av fortøyninger på lokaliteten Sundsøy i Dønna kommune
 • RS 103/22 Dialogmøte mellom ordførere i Helgelandsrådet, Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset – svar på spørsmål

Du kan finne sakspapirene til sakene som skal behandles ved å klikke her.

Du kan følge sendingen på Kommune-TV ved å klikke her.

Donnalogo-nyheter

FERGERUTER TIL NYTTE OG BESVÆR!

Det er viktig å kjenne hvilke økonomiske og driftsmessige rammebetingelser som gjelder for et slikt ruteoppsett. I denne omgang har rammene vært to ferger (50 og 70 pbe), begge bemannet med 3 skift. Et skift er tariffmessig fastsatt til å arbeide 35,5 timer pr uke. Dette gir en samlet arbeidstid pr. fartøy på 106,5 timer/uke. Videre er det krav til hviletider, minst en hvileperiode på 6 timer/døgn og i tillegg 4 timer i form av kortere pauser. Det går med noe arbeidstid morgen og kveld til oppstart og fastlegging, slik at effektiv seilingstid med 3 skift blir 99,5 timer/uke pr fartøy.

Samferdsel, og spesielt fergerutene, er alltid et viktig og aktuelt tema for innbyggere og næringsliv i Dønna.  Ikke minst når det skal komme nye ruter, og disse enda ikke er lagt ut.

Formannskapet behandlet Nordland fylkeskommunen sitt forslag til nye ruter (gjeldende fra 01.01. 2023) i sitt møte 15. februar 2022.  Dette var den muligheten Dønna kommune hadde til å formelt gjennom høring, påvirke de nye rutene.  I ettertid har ordføreren til stadighet påminnet samferdselsavdelingen hos fylkeskommunen om Dønna sine innspill.

Vi i Dønna kjenner de lokale behovene bedre enn de ansatte i samferdselsavdelingen, derfor har det vært viktig for oss å få på plass de endringene som ble foreslått.  Dette har hele tiden vært ordfører sitt hovedargument i dialogen med fylkeskommunens ulike nivåer.

Dessverre har det tatt for lang tid å få offentliggjort de nye rutetidene.  Første nyttårsdag 2023 nærmer seg raskt, og det har vært en rekke henvendelser fra ordfører til fylkeskommunen med ett tydelig budskap; Nå må de nye rutetabellene legges ut. Først fredag 18 november har oppfordringene gitt resultat ved at fylkeskommunen la ut de nye rutene på «Reis Nordland».

Det er bare å beklage sendrektigheten.  Sen publisering av ruteendringer er forøvrig ikke noe nytt.  I januar 2019 fikk Dønna kommune kun noen dager til å uttale seg, fra mottatt ruteforslag til de ble iverksatt. Befolkningens frustrasjon er meget forståelig, og ordfører har formidlet den til fylkeskommunen.

Uavhengig av hvordan de nye rutetidene ble, så vil ordfører gjenta kritikken av for dårlig kommunikasjon fra fylkeskommunens side til brukerne av fergetilbudet.  Skal kommunen og fylkeskommunen samarbeide godt om å utvikle Nordland, så er en god dialog grunnlaget.

Nå er de nye fergerutene som skal gjelde fra 1 januar offentlig, og mulige svakheter vil bli tydeligere når rutene er satt i drift. Fylkeskommunen har signalisert at den vil være åpen for dialog og eventuelt justering etter at rutene har vært i drift en stund. Denne ruten er ment å vare i 3 år frem til 2026. Deretter er det planlagt (RTP) å innføre to El-ferger, en 50 pbe og en 100 pbe, til vårt samband. Da er det et felles mål om at den største ferga får 4 skift slik at åpningstid kan utvides. Vi er alle utålmodige i vårt ønske om å forbedre tilbudet, men for å få tilstrekkelige rammebetingelser er det min holdning at dette må utvikles steg for steg. Neste mulighet for større endringer blir derfor i 2026.

Dønna 21.11.2022.
Nils Jenssen
Ordfører