Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunevapen-3D

Tilskudd til bygging av nye boliger

I Dønna kommune kan det gis kr 150.000 i tilskudd til de som bygger ny bolig. Det er vedtatt et eget reglement for ordningen.

sykehus

Ordførermøte med Helse Nord

Den 18. august hadde et utvalg ar ordførerne i kommunene sør for Korgfjellet et møte med styret i Helse Nord om veivalg videre i forhold til sykehusbygg.  Presentasjonen som ordførerne hadde med seg i møtet finner du i link lengre ned i saken.

Artboard 1

Kulturmidler - Dønna kommune

Søknadsfrist: 1. oktober

Kulturmidler er penger som Dønna kommune setter av i budsjettet hvert år til å styrke kulturarbeidet i kommunen. Formålet med kulturmidlene er å bidra økonomisk til kulturarbeid i Dønna kommune i tråd med gjeldende planverk.

Det er satt av kr. 100 000 til søkbare kulturmidler. Kr.10 000 av disse tildeles av Dønna ungdomsråd. Midlene som tildeles av Dønna ungdomsråd er forbeholdt barne- og ungdomsaktiviteter.