Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Donnalogo-nyheter

Formannskapsmøte flyttes

Formannskapsmøtet opprinnelig oppsatt til tirsdag 7. juni 2022, flyttes til tirsdag den 14. juni 2022.  Stedet for møtet endres også fra kommunehuset til Dønna ASVO.

I forkant av møtet vil det bli en omvisning på Dønna ASVO og en orientering om driften.

Det vil også bli gitt en orientering i formannskapsmøtet om status i arbeidet med reguleringsplan for havne- og næringsområdet på Bjørn.

 

Kvadratisk Donnalogo

Høring - forslag til planstrategi og planprogram 2019 - 2023

Dønna kommune har lagt ut forslag på planstrategi og planprogram for revidering av kommuneplanen for kommunestyreperioden 2019 - 2023.

Fristen for å levere høringsuttalelser på forslaget til planstrategi er 27. mai 2022.

Fristen for å levere høringsuttalelser til forslaget til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er satt til 13. juni 2022.

Spørsmål til dokumentene og ønske om informasjon rettes til kommunedirektør Tor Henning Jørgensen.

Epost:          torhenning@donna.kommune.no

Tilbakemeldinger på forslaget til planstrategi og høringsuttalelser til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel sendes til:

post@donna.kommune.no

eller

Dønna kommune
Krunhaugen 1 
8820 Dønna

Høringsbrevet finner du her,

og forslaget til planstrategi og planprogram finner du her.

Høringsforslag - Områderegulering Åkervågen næringsområde

I møte den 17.01.2022 vedtok formannskapet i Dønna å legge "Områderegulering Åkervågen næringsområde" ut på høring, med høringsfrist 6 uker. 

Reguleringsplanen ble lagt ut på offentlig høring den 20.05.22.