Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ordfører Nils Olav Jenssen, takket Finn Rune Konradsen for hans innsats i å bygge opp en ambulansetjeneste i kommunen.

Ambulansetjenestens far takkes av

Ordfører Nils Jenssen hadde invitert Finn Rune Konradsen til kommunestyremøte den 26. april for å overrekke blomster og takke ham for den innsatsen han har bidratt med for å bygge opp en sentral tjeneste for kommunens innbyggere.

Ordsfører Nils Olav Jenssen, og varaordfører  Trine Sivertsen Hjortdahl på fylkestingsmøte i Svolvær.

Gode samferdselsmøter i Svolvær

Fra den 25. til den 27. april 2022 hadde fylkestinget i Nordland møte i Svolvær.  Fylkestingsmøtene er en viktig arena der kommunene også har anledning til å møte fylkestingspolitikere og drive påvirkningsarbeid for sine kjernesaker.  En delegasjon med politikere fra Dønna og Herøy hadde avtalt en rekke møter med ulike politiske grupper, for både å presentere planene for fastlandsforbindelse, og komme med innspill til organiseringen av ferje- og hurtigbåtruter på Helgeland.  

Ordfører sier at dette var gode møter med positive tilbakemeldinger fra fylkestingspolitikere på ønskene vedtatt av kommunestyret i Dønna.

Politikerne hadde også med seg i bagasjen den nye Menon-rapporten "Fastlandsforbindelse til Dønna og Herøy - en analyse av effektene på reiselivsnæringen", som ble publisert den 1. april i år.  

Menon-rapporten konkluderer med at dagens ferjeløsning ikke er tilpasset behovet til reiselivsnæringen framover.  Ferjetrafikken om sommeren har økt med rundt 70 % siden 2015.  Ferjesituasjonen i Dønna og Herøy de siste somrene med utfordringer på kapasitet og driftssikkerhet har negative konsekvenser for reiselivsnæringen.

En fastlandsforbindelse vil løse disse utfordringene, og legge grunnlaget for en firedobling av omsetningen i reiselivsnæringen i regionen (fra 240 mill. kroner til 960 mill. kroner).  Antall arbeidsplasser i reiselivsnæringen i Dønna og Herøy kan sannsynligvis tredobles med en fastlandsforbindelse (fra 120 ansatte til 360 ansatte).

Menon-publikasjon 35/2022 "Fastlandsforbindelse til Dønna og Herøy - En analyse av effektene på reiselivsnæringen", kan du finne her.