Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Donnalogo-nyheter

Positive fødselstall i Dønna i 2021

I 2021 ble det født 13 barn i Dønna kommune.  Vi må ti år tilbake (2012) for å finne et like høyt fødselstall for kommunen.

Kommuneokonomi

Positive regnskapstall for Dønna kommune i 2021

Dønna kommune hadde et regnskapsført mindreforbruk på 16,9 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett i 2021.  Kommunen hadde budsjettert med å bruke 12,2 mill. kroner fra disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse.  Dette innebærer at det reelle mindreforbruket i 2021 var på 4,7 mill. kroner.

Covid-19

Smitte. registrering og smittevern

Siden utbruddet startet mandag 17. januar 2022 er det nå påvist 340 smittetilfeller, noe som tilsvarer rundt 20 prosent av befolkningen i Dønna.

På grunn av at de fleste tester seg hjemme, og at kanskje ikke alle registrerer positiv test, kan smittetallene være høyere. Kommunens smittevernledelse oppfordrer alle til å registrere positiv test i Remin. Det gir best oversikt over smittesituasjonen. Kommunen rapporterer ukentlig på smittestatus.

Ferge

Styrking av antall turer og direkteanløp i Dønna, kutt for Austbø i Herøy

I Dønnasambandet ligger det an til en styrking av antall avganger i uka, og en sterk økning i antall direkteanløp på strekningene Løkta-Dønna og Dønna-Sandnessjøen.  Denne styrkingen går på bekostning av antall direkteanløp mellom Løkta og Sandnessjøen.

De nye rutene i Herøysambandet dreier ressurser bort fra Austbø for å styrke strekningene Brasøy-Herøy og Herøy-Søvik.

MS Møysalen.

Nye rekorder for både passasjer- og biltrafikk i Dønna- og Herøysambandet i 2021

I 2021 var det samlede passasjertallet i Dønna- og Herøysambandet for første gan over en halv million.  I løpet av året var det til sammen 553 269 passasjerer i begge samband.

Det ble ikke satt ny rekord i antall kjøretøy i 2021 (226 463 kjøretøy), der året 2017 hadde høyest antall til nå med 233 667 kjøretøy.  Størrelsen på kjøretøyene har økt de siste årene, og gjorde at det likevel ble satt ny rekord i antall transporterte personibilenheter (PBE), der det samlede antalle for Dønna- og Herøysambandet var 370 615 PBE i 2021.

Covid-19

Endringer i smittevernområdene

Slutt på krav om 1 meters avstand  -  Ikke obligatorisk krav om munnbind ved under 1 meters avstand  -  Ikke lenger pålagt isolasjon ved positiv koronatest

Covid-19

Uke 6 - Oppdaterte smittetall

I løpet av mandag 6. februar ble det registrert 14 nye positive tester.  For øyeblikket er det 39 innbyggere i Dønna som er i isolasjon.  Det er nå til sammen 147 innbyggere i kommunen som har vært smittet og har fullført sin isolasjonstid.