I møtet diskuterte man forhold rundt vedtakene som skulle komme i styret for Helgelandssykehuset og styret i Helse Nord.  

I etterkant av dette møtet vedtok styret i Helgelandssykehuset at man ikke vill gå for et nybygg i Sandnessjøen, men heller satse på  utbedring av eksisterende bygningsmasse og et tilbygg.

Da saken skulle behandles i Helse Nord sitt styre, ble det vedtatt å utsette beslutningen av framtidig løsning for sykehuset i Sandnessjøen, med bakgrunn i Helse Nords anstrengte økonomi.

Ordfører Nils Jenssen mener at dette vedtaket utsetter hele prosessen med minst ett år.  Han legger vekt på det nå er viktig å bruke tiden godt, for å legge grunnlaget for en beslutning som vil føre til at man får på plass et nytt sykehusbygg i Sandnessjøen som kan ivareta øyfolkets behov.

Et viktig tiltak vil være å prøve å få helseministeren i tale om hvordan tidligere statlige føringer skal ivaretas.

Presentasjonen fra ordførerens møte kan du laste ned ved å klikke her.