Det kan gis tilskudd til bygging av ny enebolig, eller halvpart av tomannsbolig. Det er vedtatt et eget Reglement for ordningen.

Her er søknadsskjema

For mer informasjon kan kommunalsjef Pål Bleka kontaktes (tlf 75 05 22 00).